خدمات

خدمات ما

کلینیک داریوش با بیش از 10 سال سابقه تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان فعالیت داشته و تاکنون نتایج درخشانی از درمان بیماران کسب نموده است.

درمان اعتیاد

ترک مواد مخدر صنعتی شیشه آمفیتامین هرویین
ترک مواد مخدر سنتی تریاک گل حشیش
ترک مصرف انواع قرص

تماس با ما : +98 (21) 88552626

مشاوره خانواده

روان درمانی
رفع خماری
اعصاب و روان

تماس با ما : +98 (21) 88552626

سم زدایی

تماس با ما : +98 (21) 88552626